Kokoomuksen Oulun Kunnallisjärjestö ry:n yleinen kokous 18.2.2021 klo 18.00

Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestön yleinen kokous pidetään torstaina 18.2. klo 18.00 Microsoft Teamsissa. Osallistumislinkki kokoukseen lähetetään ennakkoon ilmoittautuneille torstaina 18.2. ilmoittautumisen yhteydessä kerrottuun sähköpostiosoitteeseen.
Kokouksessa nimetään Oulun Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaita sekä päätetään vaaliliitosta.
Puhe- ja läsnäolo-oikeutta pyytävät ilmoittautuvat kokoukseen 17.2. mennessä lomakkeella: https://bit.ly/2MHM409
Äänivaltaisten kokousedustajien ilmoittamisesta huolehtii yhdistyksen puheenjohtaja tai sihteeri.
Lisätietoja kokouksesta antaa kunnallissihteeri Elli-Nora Vehmanen, 0440281996, elli-nora.vehmanen@kokoomus.fi