KUTSU Sääntömääräisille liittokokousedustajille

Kokouspaikka 

22.-24.11.2019 Otaniemen lukio, Tietotie 6, 02150 Espoo. 

Aikataulu

Kokous alkaa perjantaina kello 16.00, lauantaina kello 9.30 ja sunnuntaina kello 8.30. Ilmoittautumiskanslia avataan kokouspaikalla perjantaina kello 14.00 sekä lauantaina ja sunnuntaina kello 8.00.

Edustusoikeus

Liiton piirijärjestöt voivat lähettää liittokokoukseen sataviisikymmentä äänivaltaista kokousedustajaa, joilla kullakin on yksi ääni. Kustakin piirijärjestöstä valittavien kokousedustajien lukumäärä saadaan kertomalla luku sataviisikymmentä (150) kyseiseen piirijärjestöön tai sen paikallisyhdistykseen jäsenmaksunsa maksaneiden henkilöjäsenten lukumäärällä ja jakamalla näin saatu luku kaikkien piirijärjestöjen jäsenmaksunsa maksaneiden henkilöjäsenten yhteenlasketulla lukumäärällä. Kokousedustajien lukumäärä jakautuu piirijärjestöjen kesken jäsenmaksunsa maksaneiden henkilöjäsenten mukaisessa suhteessa kuitenkin niin, että kullakin piirijärjestöllä on vähintään kaksi (2) edustajaa. 

Piirikohtainen edustajien enimmäismäärä, jonka liittohallitus vahvistaa, määräytyy liittokokousvuotta edeltävän vuoden viimeiseen päivään mennessä liittokokousvuotta edeltävän vuoden jäsenmaksunsa maksaneiden henkilöjäsenten lukumäärän mukaan. Kannattavia jäseniä ei huomioida. 

Piirijärjestöjen äänivaltaiset kokousedustajat valitaan piirikokouksessa. Piirijärjestön liittokokouksen kokousedustajia koskevaan päätöksentekoon saavat osallistua vain henkilöjäsenet, jotka ovat maksaneet kuluvan jäsenmaksukauden jäsenmaksun kyseiseen piirijärjestöön tai sen paikallisyhdistykseen.

Valittujen kokousedustajien on oltava viimeisimmän jäsenmaksunsa kyseiseen piirijärjestöön tai sen paikallisyhdistykseen suorittaneita jäseniä. Äänioikeus liittokokouksessa on vain sellaisilla kokousedustajilla, jotka ovat maksaneet kuluvan jäsenmaksukauden jäsenmaksunsa. 

Liiton paikallisyhdistykset voivat kukin lähettää liittokokoukseen yhden (1) äänivaltaisen kokousedustajan, joilla kullakin on yksi kymmenesosa (1/10) ääni. Paikallisyhdistysten äänioikeutetut kokousedustajat valitaan yhdistyksen kokouksessa. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä ei ole äänivaltaa liiton kokouksessa.

Liittokokouksessa on puhe- ja läsnäolo-oikeus liiton kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä, liittohallituksen jäsenillä ja liiton työntekijöillä, puolueen, sen jäsenliittojen ja äänenkannattajan toimituksen edustajilla, Kansallisen Kokoomus rp:n eduskuntaryhmän jäsenillä sekä Kokoomuksen Euroopan parlamentin ryhmän jäsenillä. Liittokokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden sitä pyytäville henkilöille.

Neuvoa-antava jäsenäänestys

Neuvoa-antava jäsenäänestys järjestetään, mikäli puheenjohtajavaaliin asettuu ehdolle enemmän kuin yksi (1) ehdokas. Ehdokkaaksi neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen voi asettua liiton piirijärjestön tai paikallisyhdistyksen henkilöjäsen, joka on maksanut kuluvan jäsenmaksukauden jäsenmaksun ja jota vähintään yksi piirijärjestö tai paikallisyhdistys esittää liiton puheenjohtajaksi ehdokasasettelun päättymiseen mennessä, neljä viikkoa ennen liittokokouksen alkamista eli 25.10. klo 16.00. Ehdokkaaksi asettaneen piirijärjestön tai paikallisyhdistyksen on toimitettava pöytäkirja tai pöytäkirjanote siitä hallituksen kokouksesta, jossa päätös ehdokkaaksi asettamisesta on tehty osoitteeseen kristian.kyllonen@kokoomusnuoret.fi viimeistään 25.10. klo 16.00. Liittohallitus vahvistaa ehdokasasettelun ja äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 25.10.

Liiton sääntöjen 17 § mukaan jäsenäänestys alkaa neljätoista vuorokautta ennen liittokokouksen alkamista ja kestää seitsemän vuorokautta. Jäsenäänestys alkaa siis 8.11. klo 16.00 ja päättyy 15.11. klo 16.00. Äänioikeutettuja ovat liiton piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenet, jotka ovat ehdokasasettelun päättymiseen mennessä maksaneet kuluvan jäsenmaksukauden jäsenmaksunsa.

Aloitteet

Oikeus aloitteiden tekemiseen liittokokoukselle on liiton piirijärjestöillä, paikallisyhdistyksillä ja liittohallituksella. Sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet on toimitettava liittohallitukselle viimeistään kahdeksan (8) viikkoa ennen liittokokousta (27.9. klo 16.00) mennessä. Muut aloitteet on toimitettava liittohallitukselle viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen liittokokousta (11.10. klo 16.00). Tarkemmat ohjeet aloitteiden toimittamiseen päivitetään liiton Internet-sivuille.

Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään liiton sääntömääräiset asiat. Liittokokouksessa käsitellään myös liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja liittohallituksen valinta. Kokouksessa liitolle valitaan yksi puheenjohtaja toimikaudelle 2020-21. Liittohallitus esittää, että kokouksessa valittava uusi puheenjohtaja valittaisiin toimimaan liiton puheenjohtajana myös 25.11.-31.12.2019. Tämän lisäksi valitaan kaksi varapuheenjohtajaa toimikaudelle 2020-2021 sekä kymmenen liittohallituksen muuta jäsentä toimikaudelle 2020. 

Ilmoittautuminen

Liittokokouksen osallistujahinta on 50 euroa ilman majoitusta ja 180 euroa majoituksella. Piirit ja paikallisyhdistykset ilmoittavat osallistujansa erikseen toimitettavien ohjeiden mukaan viimeistään 22.10. Samalla ilmoitetaan majoittujat, toimikuntaedustajat sekä paperisten materiaalien tilaajat. Tiedot ilmoittautumisesta saa paikallisyhdistyksen tai piirin  puheenjohtajistolta sekä piirin järjestökoordinaattorilta. Tämän lisäksi ilmoittautumistiedot päivitetään liiton Internet-sivuille. 

Majoitusjärjestelyt

Liitto on varannut Radisson Blu Hotel Espoo -hotellista majoituksen liittokokousedustajille. Piirit kokoavat omat majoituslistansa ja  hoitavat laskutuksen osana yhteisilmoittautumista, joka tulee olla hoidettu 22.10. mennessä. Viikonlopun majoittuminen kustantaa 130 euroa yhdeltä henkilöltä.

Liittohallituksen 14.9.2019 valtuuttamana,

Ali-Reza Abdali
vt. puheenjohtaja

Kristian Kyllönen
pääsihteeri