Kansallinen Lastenliitto – Lahden paikallisyhdistys ry:n syyskokous pidetään perjantaina 4.11. kello 18.15 Lahden Kokoomuksen toimistolla, os. Rautatienkatu 19 A, Lahti.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 § määräämät syyskokoukselle kuuluvat asiat
  • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, vähintään kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa sekä ääntenlaskijat
  • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
  • asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat
  • käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja vahvistetaan se
  • käsitellään seuraavan vuoden talousarvio ja vahvistetaan se
  • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
  • valitaan muut hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
  • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä seuraavaksi kalenterivuodeksi
  • käsitellään aloitteet ja kokouskutsussa mainitut hallituksen esittämät asiat

Kokouksessa kahvitarjoilu

Tervetuloa!

Kansallinen Lastenliitto – Lahden paikallisyhdistys ry:n hallitus