Kansallinen Lastenliitto – Hämeenlinnan paikallisyhdistys ry:n SYYSKOKOUS pidetään maanantaina 31.10.2016 kello 18.30 alkaen osoitteessa Kaivokatu 16, 3. krs, Hämeenlinna

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 § määräämät syyskokoukselle kuuluvat asiat
  • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, vähintään kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa sekä ääntenlaskijat
  • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
  • asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat
  • käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja vahvistetaan se
  • käsitellään seuraavan vuoden talousarvio ja vahvistetaan se
  • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
  • valitaan muut hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
  • valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä seuraavaksi kalenterivuodeksi
  • käsitellään aloitteet ja kokouskutsussa mainitut hallituksen esittämät asiat

 

Kokouksessa kahvitarjoilu

Tervetuloa!

Kansallinen Lastenliitto – Hämeenlinnan paikallisyhdistys ry:n hallitus