Kansallinen Lastenliitto – Hämeen piirijärjestö ry:n syyskokous pidetään perjantaina 4.11. kello 18.00 alkaen Lahden Nuorisokeskuksella, osoitteessa Sammonkatu 8.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 § määräämät syyskokoukselle kuuluvat asiat
  • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, vähintään kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa sekä ääntenlaskijat
  • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
  • asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat
  • käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja vahvistetaan se
  • käsitellään seuraavan vuoden talousarvio ja vahvistetaan se
  • valitaan piirin puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
  • valitaan muut piirihallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
  • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä seuraavaksi kalenterivuodeksi
  • käsitellään aloitteet ja kokouskutsussa mainitut piirihallituksen esittämät asiat

Kokouksessa kahvitarjoilu

Tervetuloa!

Kansallinen Lastenliitto – Hämeen piirijärjestö ry:n hallitus